Плажни .com - продуктов каталог за плажни стоки и аксесоари

Каталог за плажни стоки и аксесоари

Намерени са общо 68 продукта с думата "микрофлебектомия"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

Микрофлебектомия за разширени капиляри

Микрофлебектомия за разширени капиляриМикрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път. Чрез микрофлебектомия успешно се премахват варици с минимална инвазия. Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм. Минималната големина на разреза при микрофлебектомията спомага за добрите козметични ефекти на по-късен етап от възстановяването. След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.

други продукти с име: Микрофлебектомия за разширени капиляри

,

Лечение на разширени вени чрез микрофлебектомия

Лечение на разширени вени чрез микрофлебектомияМикрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път. Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри. Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени. Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия. Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.

други продукти с име: Лечение на разширени вени чрез микрофлебектомия

,

Лечение на разширени капиляри чрез микрофлебектомия

Лечение на разширени капиляри чрез микрофлебектомияМикрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път. Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката) Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм. На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план. Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.

други продукти с име: Лечение на разширени капиляри чрез микрофлебектомия

,

Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомияФлебектомия е хирургично отстраняване на разширената вена. Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката) Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри. Минималната големина на разреза при микрофлебектомията спомага за добрите козметични ефекти на по-късен етап от възстановяването. Рисковете при флебектомията са минимални. Най – често се наблюдават малки хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват в следващите дни.

други продукти с име: Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия

,

Лечение на варикоза чрез микрофлебектомия

Лечение на варикоза чрез микрофлебектомияПри амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място. Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката) Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм. Лечението чрез амбулаторна микрофлебектомия дава добри козметични резултати на по-късен етап заради малките срезове по кожата. След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.

други продукти с име: Лечение на варикоза чрез микрофлебектомия

,

Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомияФлебектомия е хирургично отстраняване на разширената вена. Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия. Срезовете, които се правят по кожата са изключително малки - 2 до 3 мм. Лечението чрез амбулаторна микрофлебектомия дава добри козметични резултати на по-късен етап заради малките срезове по кожата. Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.

други продукти с име: Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия

,

Терапия а разширени вени чрез микрофлебектомия

Терапия а разширени вени чрез микрофлебектомияМикро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им. Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри. Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм. Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението. След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.

други продукти с име: Терапия а разширени вени чрез микрофлебектомия

,

Премахване на разширени вени с микрофлебектомия

Премахване на разширени вени с микрофлебектомияФлебектомия е хирургично отстраняване на разширената вена. Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия. Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм. Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия. Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.

други продукти с име: Премахване на разширени вени с микрофлебектомия

,

Амбулаторна микрофлебектомия за варикоза

Амбулаторна микрофлебектомия за варикозаМикро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им. Чрез микрофлебектомия успешно се премахват варици с минимална инвазия. Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм. Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението. След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.

други продукти с име: Амбулаторна микрофлебектомия за варикоза

,

Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомияАмбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез. Чрез микрофлебектомия успешно се премахват варици с минимална инвазия. Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри. Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия. Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.

други продукти с име: Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомия

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Микрофлебектомия за разширени капиляри, Амбулаторна микрофлебектомия за разширени вени, Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия, Премахване на разширени вени с амбулаторна микрофлебектом, Лечение на разширени вени чрез микрофлебектомия, Терапия а варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия, Микрофлебектомия за разширени вени, Лечение на разширени капиляри чрез микрофлебектомия, Терапия а разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия, Премахване на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а разширени капиляри , Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия, Премахване на , Лечение на варикоза чрез микрофлебектомия, Лечение на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия, Амбулаторна микрофлебектомия за варикозна болест, Лечение на , Премахване на разширени вени с амбулато, Терапия а разширени вени чрез микрофлебектомия, Лечение на разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а разширени вени чрез амбулаторна микр, Премахване на разширени вени с микрофлебектомия, Терапия а разширени вени чрез амбулаторна мик, Амбулаторна микрофлебектомия за варикоза, Лечение на варикоза чрез амбулаторн, Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомия, Премахване на разширени капиляри с амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а вари,