Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия
Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия


Микрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път.
Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри.
Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Премахване на варикоза с микрофлебектомия
Премахване на варикоза с микрофлебектомия


Микро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.
Лечение на варикозна болест чрез склеротерапия с пяна
Лечение на варикозна болест чрез склеротерапия с пяна


Склеротерапията е неоперативен метод за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Най-добри резултати склеротерапията с пяна дава при паякообразни разширени вени с дължина, по-малка от 6 мм.
Процедурата не е травматична, напълно безболезнена и дава добри лечебни и козметични резултати.
Склеротерапията не уврежда циркулацията на кръвта. Рядко около инжектирания съд може да се появят малки мехури и преминават за 1-2 дена.
Процесът на избледняване на кръвоносните съдове е бавен и отнема 1 до 6 месеца.
Премахване на разширени вени със склеротерапия
Премахване на разширени вени със склеротерапия


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
Най-често склеротерапия се прилага при вени и капиляри под 6 мм дължина.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Склеротерапията не уврежда циркулацията на кръвта. Рядко около инжектирания съд може да се появят малки мехури и преминават за 1-2 дена.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Терапия а варикоза чрез склеротерапия
Терапия а варикоза чрез склеротерапия


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
За лечение на разширени вени и метличковидни капиляри често се препоръчва склеротерапия, с условието съдовете да са с дължина под 6 мм.
Добрите резултати в козметичен и лечебен план и безболезнената процедура правят склеротерапията с пяна предпочитан метод за лечение на разширени вени.
Сред редките козметични проблеми са появата на малки мехури след пянотерапията, които преминават за ден-два. Циркулацията на кръвта не се нарушава след процедурата.
Минусът на склеротерапията с пяна е, че избледняването на третираните вени отнема повече време - между един и шест месеца.
Склеротерапия с пяна за варикоза
Склеротерапия с пяна за варикоза


Склеротарапията с пяна е изключително често срещан и един от най-модерните методи за лечение на варикозни вени и капиляри.
За лечение на разширени вени и метличковидни капиляри често се препоръчва склеротерапия, с условието съдовете да са с дължина под 6 мм.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Сред редките козметични проблеми са появата на малки мехури след пянотерапията, които преминават за ден-два. Циркулацията на кръвта не се нарушава след процедурата.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Пянотерапия за лечение на варикозна болест
Пянотерапия за лечение на варикозна болест


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
За лечение на разширени вени и метличковидни капиляри често се препоръчва склеротерапия, с условието съдовете да са с дължина под 6 мм.
Процедурата не е травматична, напълно безболезнена и дава добри лечебни и козметични резултати.
Склеротерапията не уврежда циркулацията на кръвта. Рядко около инжектирания съд може да се появят малки мехури и преминават за 1-2 дена.
Процесът на избледняване на кръвоносните съдове е бавен и отнема 1 до 6 месеца.
Склеротерапия за разширени капиляри
Склеротерапия за разширени капиляри


Склеротарапията с пяна е изключително често срещан и един от най-модерните методи за лечение на варикозни вени и капиляри.
Склеротерапия често се използва за лечение на паякообразни вени и разширени капиляри с дължина под 6 мм.
Лечебните и козметичните резултати от терапията с пяна са изключително добри, а лечението е напълно безболезнено.
Склеротерапията не уврежда циркулацията на кръвта. Рядко около инжектирания съд може да се появят малки мехури и преминават за 1-2 дена.
Процесът на избледняване на кръвоносните съдове е бавен и отнема 1 до 6 месеца.
Терапия а варикозна болест чрез склеротерапия
Терапия а варикозна болест чрез склеротерапия


Като неоперативен модерен метод за лечение на варикозни вени и метличковидни варици, склеротерапията често се препоръчва от професионалистите в областта.
Най-добри резултати склеротерапията с пяна дава при паякообразни разширени вени с дължина, по-малка от 6 мм.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Склеротерапията не уврежда циркулацията на кръвта. Рядко около инжектирания съд може да се появят малки мехури и преминават за 1-2 дена.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Терапия а разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна
Терапия а разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
Най-често склеротерапия се прилага при вени и капиляри под 6 мм дължина.
Добрият козметичен и лечебен ефект на склеротерапията с пяна и безболезнената процедура я правят предпочитан метод за лечение на разширени вени.
Процедурата с пяна не нарушава кръвообръщението на засегнатото място. Единствено може да се появят малки мехурчета, които изчезват 1-2 дни по-късно.
Единственият недостатък на склеротерапията с пяна е, че отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят кръвоносните съдове, които са били третирани.
Терапия а разширени вени чрез склеротерапия с пяна
Терапия а разширени вени чрез склеротерапия с пяна


Склеротерапията е неоперативен метод за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Склеротерапията предимно се прилага за лечение на паякообразни вени и разширени вени с дължина по-малка от 6 мм.
Лечебните и козметичните резултати от терапията с пяна са изключително добри, а лечението е напълно безболезнено.
Пянотерапията не води до увреждане на кръвотока и рядко около инжектирания съд се появяват малки мехури, които преминават за ден или два.
Минусът на склеротерапията с пяна е, че избледняването на третираните вени отнема повече време - между един и шест месеца.
Премахване на разширени капиляри със склеротерапия
Премахване на разширени капиляри със склеротерапия


Пянотерапията е сред най-модерните и резултатни методи за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Склеротерапията предимно се прилага за лечение на паякообразни вени и разширени вени с дължина по-малка от 6 мм.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Пянотерапията не води до увреждане на кръвотока и рядко около инжектирания съд се появяват малки мехури, които преминават за ден или два.
Единственият недостатък на склеротерапията с пяна е, че отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят кръвоносните съдове, които са били третирани.
Премахване на варикозна болест със склеротерапия с пяна
Премахване на варикозна болест със склеротерапия с пяна


Склеротерапията е неоперативен метод за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
За лечение на разширени вени и метличковидни капиляри често се препоръчва склеротерапия, с условието съдовете да са с дължина под 6 мм.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Процедурата с пяна не нарушава кръвообръщението на засегнатото място. Единствено може да се появят малки мехурчета, които изчезват 1-2 дни по-късно.
Единственият недостатък на склеротерапията с пяна е, че отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят кръвоносните съдове, които са били третирани.
Склеротерапия за варикозна болест
Склеротерапия за варикозна болест


Склеротерапията е неоперативен метод за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Склеротерапия често се използва за лечение на паякообразни вени и разширени капиляри с дължина под 6 мм.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Пянотерапията не води до увреждане на кръвотока и рядко около инжектирания съд се появяват малки мехури, които преминават за ден или два.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Лечение на разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна
Лечение на разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна


Склеротерапията е неоперативен метод за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Склеротерапия често се използва за лечение на паякообразни вени и разширени капиляри с дължина под 6 мм.
Добрият козметичен и лечебен ефект на склеротерапията с пяна и безболезнената процедура я правят предпочитан метод за лечение на разширени вени.
Сред редките козметични проблеми са появата на малки мехури след пянотерапията, които преминават за ден-два. Циркулацията на кръвта не се нарушава след процедурата.
Избледняването на вените след склеротерапията с пяна е бавен - от един до шест месеца.
Премахване на варикоза със склеротерапия с пяна
Премахване на варикоза със склеротерапия с пяна


Пянотерапията е сред най-модерните и резултатни методи за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Най-често склеротерапия се прилага при вени и капиляри под 6 мм дължина.
Лечебните и козметичните резултати от терапията с пяна са изключително добри, а лечението е напълно безболезнено.
Процедурата с пяна не нарушава кръвообръщението на засегнатото място. Единствено може да се появят малки мехурчета, които изчезват 1-2 дни по-късно.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Склеротерапия с пяна за варикоза
Склеротерапия с пяна за варикоза


Пянотерапията е сред най-модерните и резултатни методи за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Най-често склеротерапия се прилага при вени и капиляри под 6 мм дължина.
Лечебните и козметичните резултати от терапията с пяна са изключително добри, а лечението е напълно безболезнено.
Циркулацията на кръвта след пянотерапия не е нарушена, а рядко се срещат и малки козметични дефекти във вид на мехури, които преминават за 1-2 дена.
Единственият недостатък на склеротерапията с пяна е, че отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят кръвоносните съдове, които са били третирани.
Лечение на разширени вени с лазерна терапия
Лечение на разширени вени с лазерна терапия


Лазерното лечение на варикозни вени е най-модерният и ефективен метод за лекуване на варикоза. Процедурата е безболезнена и безкръвна.
Лазерното лечение с еднократна процедура постига затваряне на отвора на варикозната вена.
При лазерно лечение на разширени вени не се поставя пълна упойка и не се налага болнично лечение.
След операцията възстановяването Ви ще е почти безболезнено и няма да нарушите трудоспособността си.
Обикновено след лазерна аблация се препоръчва склеротерапия и микрофлебектомия.
Лечение на разширени капиляри с лазерна терапия
Лечение на разширени капиляри с лазерна терапия


Лечението на варикоза с лазер е безкръвна неоперативна процедура, която дава изключително добри резултати.
С еднократна процедура се постига затваряне на лумена (отвора) на увредената вена.
Третирането на разширени вени с лазер се прави с местна упойка и след него не се налага възстановяване в болница.
Подвижността и трудоспособността Ви няма да се нарушат след лазерната аблация, а възстановяването ще е почти безболезнено, благодарение на модерния лазер, с който работим.
Заедно с лечението на разширени вени с лазер обикновено се препоръчват като съпровождащи процедури микрофлебектомия и склеротерапия
Лазерна аблация за лечение на разширени капиляри
Лазерна аблация за лечение на разширени капиляри


Лазерната аблация, още наричана "безкръвна лазерна операция", е метод за неоперативно лечение на разширени вени.
Лазерното лечение с еднократна процедура постига затваряне на отвора на варикозната вена.
Лазерното премахване на разширени вени се прави с местна упойка и не е необходимо да оставате в болница.
След операцията възстановяването Ви ще е почти безболезнено и няма да нарушите трудоспособността си.
След провеждане на лазерно лечение , препоръчваме продължаващо лечение и профилактика със склеротерапия и микрофлебектомия.
Премахване на разширени вени с лазер
Премахване на разширени вени с лазер


Безкръвното лечение на разширени вени с лазер е най-модерната и успешна процедура за терапия на варикозна болест.
С еднократна процедура се постига затваряне на лумена (отвора) на увредената вена.
Третирането на разширени вени с лазер се прави с местна упойка и след него не се налага възстановяване в болница.
Ние използваме последно поколение лазер за лечението, поради което възстановяването е почти безболезнено и Вие не нарушавате своята трудоспособност.
Заедно с лечението на разширени вени с лазер обикновено се препоръчват като съпровождащи процедури микрофлебектомия и склеротерапия
Лазерна аблация за лечение на варикозна болест
Лазерна аблация за лечение на варикозна болест


Лазерното лечение на варикозни вени е най-модерният и ефективен метод за лекуване на варикоза. Процедурата е безболезнена и безкръвна.
С еднократна процедура се постига затваряне на лумена (отвора) на увредената вена.
При лазерната терапия на варикозна болест се поставя местна упойка и не се налага да оставате в болница.
С помощта на нашия лазер последно поколение , следоперативният период е почти безболезнен и пациентите не нарушават своята трудоспособност.
Обикновено след лазерна аблация се препоръчва склеротерапия и микрофлебектомия.
Лазерна аблация за лечение на варикозна болест
Лазерна аблация за лечение на варикозна болест


Лечението на варикоза с лазер е безкръвна неоперативна процедура, която дава изключително добри резултати.
Лазерното лечение може с една процедура да постигне затваряне на лумена на варикозната вена.
При лазерно лечение на разширени вени не се поставя пълна упойка и не се налага болнично лечение.
С помощта на нашия лазер последно поколение , следоперативният период е почти безболезнен и пациентите не нарушават своята трудоспособност.
Тази процедура се допълва обикновено със склеротерапия или микрофлебектомии.
Лечение на варикозна болест с лазер
Лечение на варикозна болест с лазер


Лазерното лечение на варикозни вени е най-модерният и ефективен метод за лекуване на варикоза. Процедурата е безболезнена и безкръвна.
Лазерната терапия на разширени вени постига затваряне на отвора на увредения кръвоносен съд с една процедура.
При лазерно лечение на разширени вени не се поставя пълна упойка и не се налага болнично лечение.
След операцията възстановяването Ви ще е почти безболезнено и няма да нарушите трудоспособността си.
Лазерното лечение на разширените вени обикновено се провежда в съчетание с микрофлебектомия и склеротерапия.
Лечение на разширени капиляри с лазер
Лечение на разширени капиляри с лазер


Терапията на варикозни вени с лазер е безкръвна и неоперативна. Това е най-модерният и най-резултатен метод за лечение на разширени вени.
С еднократна процедура може да се постигне дългосрочно затваряне на вената.
При лазерно лечение на разширени вени не се поставя пълна упойка и не се налага болнично лечение.
Ние използваме последно поколение лазер за лечението, поради което възстановяването е почти безболезнено и Вие не нарушавате своята трудоспособност.
Заедно с лечението на разширени вени с лазер обикновено се препоръчват като съпровождащи процедури микрофлебектомия и склеротерапия
Премахване на разширени капиляри чрез лазерна аблация
Премахване на разширени капиляри чрез лазерна аблация


Лазерното лечение на варикозни вени е най-модерният и ефективен метод за лекуване на варикоза. Процедурата е безболезнена и безкръвна.
Лазерното лечение с еднократна процедура постига затваряне на отвора на варикозната вена.
При лазерната терапия на варикозна болест се поставя местна упойка и не се налага да оставате в болница.
След операцията възстановяването Ви ще е почти безболезнено и няма да нарушите трудоспособността си.
След провеждане на лазерно лечение , препоръчваме продължаващо лечение и профилактика със склеротерапия и микрофлебектомия.
Премахване на разширени капиляри с лазер
Премахване на разширени капиляри с лазер


Лечението на варикоза с лазер е безкръвна неоперативна процедура, която дава изключително добри резултати.
Лазерната терапия на разширени вени постига затваряне на отвора на увредения кръвоносен съд с една процедура.
При лазерната терапия на варикозна болест се поставя местна упойка и не се налага да оставате в болница.
Подвижността и трудоспособността Ви няма да се нарушат след лазерната аблация, а възстановяването ще е почти безболезнено, благодарение на модерния лазер, с който работим.
Обикновено след лазерна аблация се препоръчва склеротерапия и микрофлебектомия.
Премахване на разширени капиляри с лазер
Премахване на разширени капиляри с лазер


Терапията на варикозни вени с лазер е безкръвна и неоперативна. Това е най-модерният и най-резултатен метод за лечение на разширени вени.
Лазерното лечение с еднократна процедура постига затваряне на отвора на варикозната вена.
Използва се местна анестезия и не е необходим престой в болница.
Ние използваме последно поколение лазер за лечението, поради което възстановяването е почти безболезнено и Вие не нарушавате своята трудоспособност.
Обикновено след лазерна аблация се препоръчва склеротерапия и микрофлебектомия.
Лечение на варикозна болест с лазер
Лечение на варикозна болест с лазер


Лазерната аблация, още наричана "безкръвна лазерна операция", е метод за неоперативно лечение на разширени вени.
Лазерната терапия на разширени вени постига затваряне на отвора на увредения кръвоносен съд с една процедура.
При лазерната терапия на варикозна болест се поставя местна упойка и не се налага да оставате в болница.
След операцията възстановяването Ви ще е почти безболезнено и няма да нарушите трудоспособността си.
Обикновено след лазерна аблация се препоръчва склеротерапия и микрофлебектомия.
Лазерно лечение на разширени капиляри
Лазерно лечение на разширени капиляри


Безкръвното лечение на разширени вени с лазер е най-модерната и успешна процедура за терапия на варикозна болест.
С еднократна процедура се постига затваряне на лумена (отвора) на увредената вена.
Използва се местна анестезия и не е необходим престой в болница.
Лазерът, с който провеждаме лечението е последно поколение. Това Ви дава сигурност за минимална болка при възстановяването и няма да намали трудоспособността Ви.
Тази процедура се допълва обикновено със склеротерапия или микрофлебектомии.
Терапия за варикоза с лазер
Терапия за варикоза с лазер


Лазерното лечение на варикозни вени е най-модерният и ефективен метод за лекуване на варикоза. Процедурата е безболезнена и безкръвна.
Лазерното лечение с еднократна процедура постига затваряне на отвора на варикозната вена.
Третирането на разширени вени с лазер се прави с местна упойка и след него не се налага възстановяване в болница.
Подвижността и трудоспособността Ви няма да се нарушат след лазерната аблация, а възстановяването ще е почти безболезнено, благодарение на модерния лазер, с който работим.
Обикновено след лазерна аблация се препоръчва склеротерапия и микрофлебектомия.
Лазерно лечение на варикозна болест
Лазерно лечение на варикозна болест


Лазерното лечение на варикозни вени е най-модерният и ефективен метод за лекуване на варикоза. Процедурата е безболезнена и безкръвна.
Лазерното лечение може с една процедура да постигне затваряне на лумена на варикозната вена.
Лазерното премахване на разширени вени се прави с местна упойка и не е необходимо да оставате в болница.
Ние използваме последно поколение лазер за лечението, поради което възстановяването е почти безболезнено и Вие не нарушавате своята трудоспособност.
Лазерното лечение на разширените вени обикновено се провежда в съчетание с микрофлебектомия и склеротерапия.
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанно лечение
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанно лечение


Транскутанната терапия на варикозни вени е лечение на кръвоносните съдове с лазер.
Прилагане на този метод за лечение се препоръчва при по-малки, ретикуларни варикозни вени, както и при паякообразни капиляри.
При лечението на варикозна болест, транскутанното лечение може да се приложи дори за най-малките вени - под 1 мм.
Транскутанното лечение се състои в това изменените кръвоносни съдове да се облъчат през кожата с лазер.
Терапията е напълно безкръвна и безболезнена.
Лазерно транскутанно лечение на паякообразни капиляриТретирането на разширени вени транскутанно се извършва с помощта на лазер.
Този метод на лечение се използва за разширени капиляри, както и за по-малки вени.
Използва се при лечението на най-малките разширени вени (под 1 мм).
Лечението се състои в облъчване през кожата на заболелите вени и капиляри с помощта на модерен лазер.
Процедурата не е болезнена и, също като лазерната аблация, се извършва в амбулаторни условия.
Премахване на разширени капиляри по транскутен метод
Премахване на разширени капиляри по транскутен метод


Лечението на разширени вени чрез транскутанна терапия се извършва лазерно.
Методът за транскутанно лечение се прилага а по-малки вени, както и за метличковидни капиляри.
Използва се при лечението на най-малките разширени вени (под 1 мм).
С помощта на последно поколение лазер увредените кръвоносни съдове се облъчват през кожата.
Това лечение е безкръвно и безболезнено. За него не се изисква пълна упойка и се извършва в абулаторни условия.
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанна терапия
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанна терапия


Лечението на разширени вени чрез транскутанна терапия се извършва лазерно.
Методът за транскутанно лечение се прилага а по-малки вени, както и за метличковидни капиляри.
Транскутанната терапия е подходяща и за изключително малки вени - под 1 мм.
Методът на лечение на разширени вени и капиляри се извършва чрез облъчване на изменените съдове с лазер през кожата.
Терапията е напълно безкръвна и безболезнена.
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанна терапия
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанна терапия


Третирането на разширени вени транскутанно се извършва с помощта на лазер.
Прилагане на този метод за лечение се препоръчва при по-малки, ретикуларни варикозни вени, както и при паякообразни капиляри.
Транскутанната терапия е подходяща и за изключително малки вени - под 1 мм.
С помощта на последно поколение лазер увредените кръвоносни съдове се облъчват през кожата.
Процедурата не е болезнена и, също като лазерната аблация, се извършва в амбулаторни условия.
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанно лечение
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанно лечение


Лечението на разширени вени чрез транскутанна терапия се извършва лазерно.
Методът за транскутанно лечение се прилага а по-малки вени, както и за метличковидни капиляри.
Терапия по траскутанния метод може да се извърши и на много малки вени, дори такива под 1 мм.
Методът на лечение на разширени вени и капиляри се извършва чрез облъчване на изменените съдове с лазер през кожата.
Транскутанното лечение е напълно безболезнена процедура и се извършва в амбулаторни условия.
Премахване на разширени капиляри по транскутен метод
Премахване на разширени капиляри по транскутен метод


Третирането на разширени вени транскутанно се извършва с помощта на лазер.
Прилагане на този метод за лечение се препоръчва при по-малки, ретикуларни варикозни вени, както и при паякообразни капиляри.
При лечението на варикозна болест, транскутанното лечение може да се приложи дори за най-малките вени - под 1 мм.
При този метод на лечение се извършва облъчване на изменените съдове през кожата.
Транскутанното лечение е напълно безболезнена процедура и се извършва в амбулаторни условия.
Лечение на разширени капиляри
Лечение на разширени капиляри


Третирането на разширени вени транскутанно се извършва с помощта на лазер.
Приложението на процедурата е предимно за малки разширени вени и за паякообразни капиляри.
Транскутанната терапия е подходяща и за изключително малки вени - под 1 мм.
Методът на лечение на разширени вени и капиляри се извършва чрез облъчване на изменените съдове с лазер през кожата.
Транскутанната терапия е безболезнена и се извършва в амбулатория, а не в операционна.
Транскутанна терапия за разширени капиляри
Транскутанна терапия за разширени капиляри


Транскутанното лечение на разширени вени е лазерна терапия за варикозна болест.
Метличковидните и ретикуларни разширени вени могат да се третират транскутанно със същия лазерен апарат, който се използва за лазерна аблация при варикозна болест.
Транскутанната терапия е подходяща и за изключително малки вени - под 1 мм.
С помощта на последно поколение лазер увредените кръвоносни съдове се облъчват през кожата.
Терапията е напълно безкръвна и безболезнена.
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанно лечение
Премахване на разширени капиляри чрез транскутанно лечение


Транскутанната терапия на варикозни вени е лечение на кръвоносните съдове с лазер.
Прилагане на този метод за лечение се препоръчва при по-малки, ретикуларни варикозни вени, както и при паякообразни капиляри.
За лечение по транскутанния метод са подходящи и миниатюрни вени под 1 мм.
Транскутанното лечение се състои в това изменените кръвоносни съдове да се облъчат през кожата с лазер.
Процедурата не е болезнена и, също като лазерната аблация, се извършва в амбулаторни условия.
Препоръки за лечение на варикоза
Препоръки за лечение на варикоза


Правилният специалист е изключително важен, когато избирате как да лекувате разширените си вени.
За правилно определяне на степента на заболяване на вените е добре да се доверите на лекар, който ще Ви предложи модерна диагностика с доплерова сонография.
Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.
Предлагаме модерна диагностика на варикозна болест с помощта на цветен дуплекс доплер.
Препоръки за лечение на варикозна болест
Препоръки за лечение на варикозна болест


Лечението на разширени вени изисква на първо място избор на добър специалист. Това решение понякога се оказва най-сложната стъпка при лечението.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
По този начин се избира най-подходящото лечение в зависимост от индивидуалното състояние на всеки пациент.
Диагностиката на разширени вени и капиляри с помощта на доплерова сонография е най-модерният метод, който използваме за определяне степента на заболяването на кръвоносните съдове.
Препоръки за лечение на разширени капиляри
Препоръки за лечение на разширени капиляри


Точният специалист за диагностика и лечение на разширените Ви вени е от голямо значение.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.
Ние предлагаме точна диагноза и всички модерни методи на лечение на разширени вени.
Диагностициране на разширени вени
Диагностициране на разширени вени


Изборът на лекар, който да лекува разширените ни вени е изключително важен, а това често го прави и труден.
За правилно определяне на степента на заболяване на вените е добре да се доверите на лекар, който ще Ви предложи модерна диагностика с доплерова сонография.
Така най-добре може да се определи правилната терапия в зависимост от степента на заболяване на венозната система.
Ние предлагаме точна диагноза и всички модерни методи на лечение на разширени вени.
Препоръки за лечение на варикозна болест
Препоръки за лечение на варикозна болест


Правилният специалист е изключително важен, когато избирате как да лекувате разширените си вени.
За правилно определяне на степента на заболяване на вените е добре да се доверите на лекар, който ще Ви предложи модерна диагностика с доплерова сонография.
Изборът на оперативен или неоперативен метод за лечение зависи от диагностицирането на етапа на развитие на варикозата.
Диагностиката на разширени вени и капиляри с помощта на доплерова сонография е най-модерният метод, който използваме за определяне степента на заболяването на кръвоносните съдове.
Консултация при варикоза
Консултация при варикоза


Правилният специалист е изключително важен, когато избирате как да лекувате разширените си вени.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.
Предлагаме диагностициране на разширени вени с модерна доплерова сонография.
Диагностика на разширени вени
Диагностика на разширени вени


Изборът на лекар, който да лекува разширените ни вени е изключително важен, а това често го прави и труден.
За избор на правилно лечение се препоръчват модерните методи за диагностициране на варикозна болест като цветен дуплекс доплер.
Модерните диагностични методи помагат за точната терапия с помощта на оперативни и неоперативни методи.
Диагностиката на разширени вени и капиляри с помощта на доплерова сонография е най-модерният метод, който използваме за определяне степента на заболяването на кръвоносните съдове.
Поставяне на диагноза варикозна болест
Поставяне на диагноза варикозна болест


Точният специалист за диагностика и лечение на разширените Ви вени е от голямо значение.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.
Предлагаме модерна диагностика на варикозна болест с помощта на цветен дуплекс доплер.
Диагностика на разширени капиляри
Диагностика на разширени капиляри


Точният специалист за диагностика и лечение на разширените Ви вени е от голямо значение.
Добрият лекар ще постави точна диагноза с помощта на доплер и ще Ви предложи различни варианти за лечение на разширените Ви вени в зависимост от състоянието Ви.
Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.
За диагностицирането на разширени кръвоносни съдове изплозваме непрекъснатовълнова доплерсонография, изследване на периферно налягане, дуплекс-скениращо изследване и други.
Препоръчване на лечение за варикозна болест
Препоръчване на лечение за варикозна болест


Хората, които страдат от разширени вени, обикновено сe затрудняват доста при избора на спецалист.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
Модерните диагностични методи помагат за точната терапия с помощта на оперативни и неоперативни методи.
Предлагаме диагностициране на разширени вени с модерна доплерова сонография.
Поставяне на диагноза разширени вени
Поставяне на диагноза разширени вени


Хората, които страдат от разширени вени, обикновено сe затрудняват доста при избора на спецалист.
За избор на правилно лечение се препоръчват модерните методи за диагностициране на варикозна болест като цветен дуплекс доплер.
Така най-добре може да се определи правилната терапия в зависимост от степента на заболяване на венозната система.
Предлагаме диагностициране на разширени вени с модерна доплерова сонография.
Диагностициране на варикозна болест
Диагностициране на варикозна болест


Лечението на разширени вени изисква на първо място избор на добър специалист. Това решение понякога се оказва най-сложната стъпка при лечението.
Добрият лекар ще постави точна диагноза с помощта на доплер и ще Ви предложи различни варианти за лечение на разширените Ви вени в зависимост от състоянието Ви.
По този начин се избира най-подходящото лечение в зависимост от индивидуалното състояние на всеки пациент.
За диагностицирането на разширени кръвоносни съдове изплозваме непрекъснатовълнова доплерсонография, изследване на периферно налягане, дуплекс-скениращо изследване и други.
Диагностициране на разширени капиляри
Диагностициране на разширени капиляри


Правилният специалист е изключително важен, когато избирате как да лекувате разширените си вени.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.
Предлагаме модерна диагностика на варикозна болест с помощта на цветен дуплекс доплер.
Консултация при варикозна болест
Консултация при варикозна болест


Правилният специалист е изключително важен, когато избирате как да лекувате разширените си вени.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
По този начин се избира най-подходящото лечение в зависимост от индивидуалното състояние на всеки пациент.
Ние предлагаме точна диагноза и всички модерни методи на лечение на разширени вени.
Поставяне на диагноза разширени вени
Поставяне на диагноза разширени вени


Изборът на лекар, който да лекува разширените ни вени е изключително важен, а това често го прави и труден.
За избор на правилно лечение се препоръчват модерните методи за диагностициране на варикозна болест като цветен дуплекс доплер.
Модерните диагностични методи помагат за точната терапия с помощта на оперативни и неоперативни методи.
Ние предлагаме точна диагноза и всички модерни методи на лечение на разширени вени.
Препоръчване на лечение за разширени капиляри
Препоръчване на лечение за разширени капиляри


Изборът на лекар, който да лекува разширените ни вени е изключително важен, а това често го прави и труден.
За правилно определяне на степента на заболяване на вените е добре да се доверите на лекар, който ще Ви предложи модерна диагностика с доплерова сонография.
Изборът на оперативен или неоперативен метод за лечение зависи от диагностицирането на етапа на развитие на варикозата.
Предлагаме модерна диагностика на варикозна болест с помощта на цветен дуплекс доплер.
Консултация при варикозна болест
Консултация при варикозна болест


Хората, които страдат от разширени вени, обикновено сe затрудняват доста при избора на спецалист.
Правилното лечебно заведение е това, което предлага точна диагноза, с помощта на цветен дуплекс доплер и екип от специалисти, обучени на всички възможни методи на лечение (оперативни и неоперативни).
Изборът на оперативен или неоперативен метод за лечение зависи от диагностицирането на етапа на развитие на варикозата.
Предлагаме диагностициране на разширени вени с модерна доплерова сонография.
Поставяне на диагноза варикоза
Поставяне на диагноза варикоза


Изборът на лекар, който да лекува разширените ни вени е изключително важен, а това често го прави и труден.
Добрият лекар ще постави точна диагноза с помощта на доплер и ще Ви предложи различни варианти за лечение на разширените Ви вени в зависимост от състоянието Ви.
Изборът на оперативен или неоперативен метод за лечение зависи от диагностицирането на етапа на развитие на варикозата.
Предлагаме диагностициране на разширени вени с модерна доплерова сонография.
Определяне на лечение за разширени капиляри
Определяне на лечение за разширени капиляри


Хората, които страдат от разширени вени, обикновено сe затрудняват доста при избора на спецалист.
Добрата диагностика на варикозната болест означава поставяне на точна диагноза чрез цветен дуплекс доплер от специалисти в областта.
Така при всеки конкретен пациент ще бъде избран най-подходящия за него метод.
Ние предлагаме точна диагноза и всички модерни методи на лечение на разширени вени.
Определяне на лечение за разширени вени
Определяне на лечение за разширени вени


Изборът на лекар, който да лекува разширените ни вени е изключително важен, а това често го прави и труден.
Правилното лечебно заведение е това, което предлага точна диагноза, с помощта на цветен дуплекс доплер и екип от специалисти, обучени на всички възможни методи на лечение (оперативни и неоперативни).
Така най-добре може да се определи правилната терапия в зависимост от степента на заболяване на венозната система.
Ние предлагаме точна диагноза и всички модерни методи на лечение на разширени вени.
Диагностициране на разширени капиляри
Диагностициране на разширени капиляри


Лечението на разширени вени изисква на първо място избор на добър специалист. Това решение понякога се оказва най-сложната стъпка при лечението.
За избор на правилно лечение се препоръчват модерните методи за диагностициране на варикозна болест като цветен дуплекс доплер.
Изборът на оперативен или неоперативен метод за лечение зависи от диагностицирането на етапа на развитие на варикозата.
Предлагаме модерна диагностика на варикозна болест с помощта на цветен дуплекс доплер.
Определяне на лечение за варикоза
Определяне на лечение за варикоза


Хората, които страдат от разширени вени, обикновено сe затрудняват доста при избора на спецалист.
Добрият лекар ще постави точна диагноза с помощта на доплер и ще Ви предложи различни варианти за лечение на разширените Ви вени в зависимост от състоянието Ви.
По този начин се избира най-подходящото лечение в зависимост от индивидуалното състояние на всеки пациент.
За диагностицирането на разширени кръвоносни съдове изплозваме непрекъснатовълнова доплерсонография, изследване на периферно налягане, дуплекс-скениращо изследване и други.
Консултиране при разширени вени
Консултиране при разширени вени


Правилният специалист е изключително важен, когато избирате как да лекувате разширените си вени.
Правилното лечебно заведение е това, което предлага точна диагноза, с помощта на цветен дуплекс доплер и екип от специалисти, обучени на всички възможни методи на лечение (оперативни и неоперативни).
По този начин се избира най-подходящото лечение в зависимост от индивидуалното състояние на всеки пациент.
Диагностиката на разширени вени и капиляри с помощта на доплерова сонография е най-модерният метод, който използваме за определяне степента на заболяването на кръвоносните съдове.
Лечение на разширени капиляри чрез микрофлебектомия
Лечение на разширени капиляри чрез микрофлебектомия


При амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място.
Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия.
Срезовете, които се правят по кожата са изключително малки - 2 до 3 мм.
Минималната големина на разреза при микрофлебектомията спомага за добрите козметични ефекти на по-късен етап от възстановяването.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Микрофлебектомия за разширени вени
Микрофлебектомия за разширени вени


Микро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им.
Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката)
Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени.
Лечението чрез амбулаторна микрофлебектомия дава добри козметични резултати на по-късен етап заради малките срезове по кожата.
Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.
Терапия а варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия
Терапия а варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм.
Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Стрипинг терапия за разширени капиляри
Стрипинг терапия за разширени капиляри


Начин за лечение на разширени вени е чрез стрипинг.
До скоро терапията със стрипинг се смяташе за най-добра за лечението на варикоза.
Все още е доста често използвана в оперативната практика, въпреки наличието на по-модерни неоперативни начини за терапия.
Възстановяването след стрипинг терапия отнема повече време и е по-болезнено в сравнение с останалите методи за лечение на варикозни вени.
Компресионна терапия за разширени вени
Компресионна терапия за разширени вени


Така нареченото консервативно лечение сравнително рядко се прилага при лечение на разширени вени.
Това лечение на варикозна болест включва носене на еластични чорапи и чорапогащници, спазването на режим и вземането на венотонизиращи медикаменти.
Консервативната терапия повишава качеството на живот на пациентите с разширени вени и намалява оплакванията им.
Пълно излекуване на разширени вени с помощта на компресивно лечение се постига рядко, на по-ранни етапи на развитие на варикозната болест.
Макар и нерадикални, тези методи са от голяма полза след извършване на склерозиращо и лазерно лечение и се явяват важно средство за профилактика на рецидивите.
Лечение на разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия
Лечение на разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия


При амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място.
Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката)
Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри.
На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Лечение на варикозна болест чрез микрофлебектомия
Лечение на варикозна болест чрез микрофлебектомия


Флебектомия е хирургично отстраняване на разширената вена.
Чрез микрофлебектомия успешно се премахват варици с минимална инвазия.
Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри.
На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план.
Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.
Лечение на варикозна болест с микрофлебектомия
Лечение на варикозна болест с микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Чрез микрофлебектомия успешно се премахват варици с минимална инвазия.
Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени.
Минималната големина на разреза при микрофлебектомията спомага за добрите козметични ефекти на по-късен етап от възстановяването.
След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.
Амбулаторна микрофлебектомия за варикозна болест
Амбулаторна микрофлебектомия за варикозна болест


При амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място.
Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри.
Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри.
На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план.
Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.
Лечение на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия
Лечение на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия.
Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени.
Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия.
Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.
Терапия а разширени капиляри чрез микрофлебектомия
Терапия а разширени капиляри чрез микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени.
На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план.
Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.
Премахване на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия
Премахване на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия


Микрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Срезовете, които се правят по кожата са изключително малки - 2 до 3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Лечение на разширени капиляри с микрофлебектомия
Лечение на разширени капиляри с микрофлебектомия


При амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени.
На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Премахване на варикоза с микрофлебектомия
Премахване на варикоза с микрофлебектомия


Микрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път.
Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия.
Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.
Премахване на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия
Премахване на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри.
Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм.
Минималната големина на разреза при микрофлебектомията спомага за добрите козметични ефекти на по-късен етап от възстановяването.
Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.
Премахване на разширени капиляри с микрофлебектомия
Премахване на разширени капиляри с микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм.
Минималната големина на разреза при микрофлебектомията спомага за добрите козметични ефекти на по-късен етап от възстановяването.
След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.
Премахване на разширени капиляри с микрофлебектомия
Премахване на разширени капиляри с микрофлебектомия


При амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.
Лечение на варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия
Лечение на варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия


Микрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път.
Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри.
Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм.
Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия.
Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.
Терапия а варикоза чрез микрофлебектомия
Терапия а варикоза чрез микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия.
Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Рисковете при флебектомията са минимални. Най – често се наблюдават малки хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват в следващите дни.
Премахване на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия
Премахване на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия


При амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място.
Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия.
Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Терапия а разширени капиляри чрез микрофлебектомия
Терапия а разширени капиляри чрез микрофлебектомия


Микрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Рисковете при флебектомията са минимални. Най – често се наблюдават малки хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват в следващите дни.
Лечение на разширени вени чрез микрофлебектомия
Лечение на разширени вени чрез микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри.
Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени.
Лечението чрез амбулаторна микрофлебектомия дава добри козметични резултати на по-късен етап заради малките срезове по кожата.
Рисковете при флебектомията са минимални. Най – често се наблюдават малки хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват в следващите дни.
Премахване на варикозна болест с микрофлебектомия
Премахване на варикозна болест с микрофлебектомия


Амбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез.
Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката)
Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри.
На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Микрофлебектомия за варикозна болест
Микрофлебектомия за варикозна болест


Микро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им.
Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място.
Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.
Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия
Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия


Микро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им.
Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката)
Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм.
На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Терапия а варикоза чрез микрофлебектомия
Терапия а варикоза чрез микрофлебектомия


Микро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им.
Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри.
Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.
Микрофлебектомия за разширени вени
Микрофлебектомия за разширени вени


Микрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път.
Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия.
Срезовете, които се правят по кожата са изключително малки - 2 до 3 мм.
Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението.
Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.
Склеротерапия за разширени вени
Склеротерапия за разширени вени


Като неоперативен модерен метод за лечение на варикозни вени и метличковидни варици, склеротерапията често се препоръчва от професионалистите в областта.
Най-добри резултати склеротерапията с пяна дава при паякообразни разширени вени с дължина, по-малка от 6 мм.
Процедурата не е травматична, напълно безболезнена и дава добри лечебни и козметични резултати.
Сред редките козметични проблеми са появата на малки мехури след пянотерапията, които преминават за ден-два. Циркулацията на кръвта не се нарушава след процедурата.
Процесът на избледняване на кръвоносните съдове е бавен и отнема 1 до 6 месеца.
Лечение на варикоза със склеротерапия
Лечение на варикоза със склеротерапия


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
За лечение на разширени вени и метличковидни капиляри често се препоръчва склеротерапия, с условието съдовете да са с дължина под 6 мм.
Добрият козметичен и лечебен ефект на склеротерапията с пяна и безболезнената процедура я правят предпочитан метод за лечение на разширени вени.
Циркулацията на кръвта след пянотерапия не е нарушена, а рядко се срещат и малки козметични дефекти във вид на мехури, които преминават за 1-2 дена.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Лечение на разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна
Лечение на разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
Най-често склеротерапия се прилага при вени и капиляри под 6 мм дължина.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Процедурата с пяна не нарушава кръвообръщението на засегнатото място. Единствено може да се появят малки мехурчета, които изчезват 1-2 дни по-късно.
Процесът на избледняване на кръвоносните съдове е бавен и отнема 1 до 6 месеца.
Склеротерапия с пяна за разширени вени
Склеротерапия с пяна за разширени вени


Склеротарапията с пяна е изключително често срещан и един от най-модерните методи за лечение на варикозни вени и капиляри.
Най-добри резултати склеротерапията с пяна дава при паякообразни разширени вени с дължина, по-малка от 6 мм.
Добрият козметичен и лечебен ефект на склеротерапията с пяна и безболезнената процедура я правят предпочитан метод за лечение на разширени вени.
Сред редките козметични проблеми са появата на малки мехури след пянотерапията, които преминават за ден-два. Циркулацията на кръвта не се нарушава след процедурата.
Единственият недостатък на склеротерапията с пяна е, че отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят кръвоносните съдове, които са били третирани.
Терапия а разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна
Терапия а разширени капиляри чрез склеротерапия с пяна


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
Склеротерапия често се използва за лечение на паякообразни вени и разширени капиляри с дължина под 6 мм.
Добрите резултати в козметичен и лечебен план и безболезнената процедура правят склеротерапията с пяна предпочитан метод за лечение на разширени вени.
Процедурата с пяна не нарушава кръвообръщението на засегнатото място. Единствено може да се появят малки мехурчета, които изчезват 1-2 дни по-късно.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Терапия а разширени капиляри чрез склеротерапия
Терапия а разширени капиляри чрез склеротерапия


Склеротерапията е един от най-предпочитаните и съвременни методи за лечение на повърхностни капиляри.
За лечение на разширени вени и метличковидни капиляри често се препоръчва склеротерапия, с условието съдовете да са с дължина под 6 мм.
Лечебните и козметичните резултати от терапията с пяна са изключително добри, а лечението е напълно безболезнено.
Склеротерапията не уврежда циркулацията на кръвта. Рядко около инжектирания съд може да се появят малки мехури и преминават за 1-2 дена.
След премахването на разширените вени и капиляри чрез склеротерапия с пяна, отнема между 1 и 6 месеца да избледнеят. Което е и недостатъкът на процедурата.
Лечение на варикоза чрез склеротерапия
Лечение на варикоза чрез склеротерапия


Склеротерапията е неоперативен метод за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Най-добри резултати склеротерапията с пяна дава при паякообразни разширени вени с дължина, по-малка от 6 мм.
Процедурата не е травматична, напълно безболезнена и дава добри лечебни и козметични резултати.
Пянотерапията не води до увреждане на кръвотока и рядко около инжектирания съд се появяват малки мехури, които преминават за ден или два.
Избледняването на вените след склеротерапията с пяна е бавен - от един до шест месеца.
Лечение на варикоза чрез склеротерапия с пяна
Лечение на варикоза чрез склеротерапия с пяна


Склеротерапията е неоперативен метод за лечение на варикозни вени и разширени капиляри.
Склеротерапията предимно се прилага за лечение на паякообразни вени и разширени вени с дължина по-малка от 6 мм.
Методът склеротерапия с пяна е напълно безболезнен, не травмира кръвоносните съдове, а резултатите в лечебен и козметичен аспект са изключително добри.
Склеротерапията не уврежда циркулацията на кръвта. Рядко около инжектирания съд може да се появят малки мехури и преминават за 1-2 дена.
Избледняването на вените след склеротерапията с пяна е бавен - от един до шест месеца.
предишна 12345678910следваща